Женска секция

Женската секция при катедралния храм "Св. Св. Кирил и Методий" винаги е работила в тясно сътрудничество с  църковните настоятелства. Едни от най-важните й дейности са посещенията и раздаването на помощи от църквата на бедни, стари, болни, самотни, сираци и др. не само срещу Рождество Христово (Божик), но и през цялата година. По традиция и днес всяка есен под покровителството на женската секция в катедралния храм се провежда базар. С личен труд и умение дамите изработват и доставят предмети и храни, като печалбата от продажбата им отива за църквата.

Женската секция урежда многобройни забави, чествания и лични тържества като рождени и имени дни, годишнини от венчавки на енориаши и др.

Грижата за подреждането и опазването на църковната библиотека също принадлежи на женската секция. Картотекирането на книгите, предимно на български и по-малко на английски, подреждането им в шкафове по материали и автори е дело на госпожа Олга Сълева.

Голяма част от материалите, публикувани в месечния бюлетин, са предоставяни от членове на тази църковна организация.

И накрая, основният принцип, от който женската секция се ръководи в своята дейност, е съветът на Апостол Павел "...моля ви, братя, да уважавате ония, които са ваши представители на Бога, които се трудят между вас и които ви наставляват и да имате към тях преголяма любов, заради делото им. Живейте в мир по между си! Благодатта на Бога нашего Иисуса Христа да бъде с вас". (1 Сол. 5:12-13, 23, 28) Амин.