От самото основаване, църквата се управлява
и ръководи от настоятели, които се избират всяка
година на общо събрание на членовете.

Съветът на настоятелите се нарича църковно
настоятелство, което управлява църковната
община, съгласно разпорежданията на
правилник, утвърден през 1959 година.

Църковно настоятелство 2024
Георги Караджов
karadov9518@rogers.com
Председател
Величка Михайлова
velitchkam@gmail.com
Зам. Председател
Цветана Караджов
akaradov@rogers.com
Секретар
Елеонор Михайлов
eleonor_michael@icloud.com
Касиер
Кера Масларска
kmaslarski@hotmail.com
Член на УС
Димитрина Николова
rinakaff3@yahoo.com
Член на УС

Радмила Ковачев
416 748 6224

Член на УС

Пеньо Пенев
pennpenev@gmail.com

Член на УС

Георги Костов
gkostov6@gmail.com

Член на УС

Стоян Шаламанов
stojan75@gmail.com

Член на УС