От самото основаване, църквата се управлява
и ръководи от настоятели, които се избират всяка
година на общо събрание на членовете.

Съветът на настоятелите се нарича църковно
настоятелство, което управлява църковната
община, съгласно разпорежданията на
правилник, утвърден през 1959 година.

Църковно настоятелство
Вангел Ангелов
Председател
Александър Караджов Зам. Председател
Елеанор Майкъл Секретар
Караджова Зам. Секретар
Питър Еванс
Касиер
Питър Пероф
Член на УС
Георги Персинов
Член на УС

Дани Спироф

Член на УС

Клеар Еванс

Член на УС

Таня Персинов

Член на УС

Донна Стефоф

Член на УС

Димитрина Николова

Член на УС